img_rugpijn
oefentherapie cesar geleen
Interessante websites

VvOCM
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Algemene informatie over Oefentherapie.

Kies Beter
KiesBeter.nl is een openbare zorgportal voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van KiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied. KiesBeter.nl wordt gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Consument en Veiligheid
Consument en Veiligheid werkt aan het verbeteren van de veiligheid. In het bijzonder aan het voorkomen van ongelukken thuis, in onze woonomgeving en op het werk. Informatie over bijvoorbeeld valpreventie bij ouderen.

Pijn pagina
Startpagina met mogelijkheid tot zoeken op locatie van de pijn. Achtergrondinformatie. Onderzoeksmethoden. Patiëntenbrieven huisartsen.

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingpagina
Startpagina met een overzicht van patiëntenverenigingen Hieronder een aantal voorbeelden van websites van patientenverenigingen:

ME vereniging
Vereniging ter bekendmaking en ter stimulering van onderzoek naar Myalgische Encephalomyelitis of Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Reumabond
De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepel- en serviceorganisatie van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen, een jongerenplatform en zes landelijke ziektespecifieke organisaties.

CVA samen verder
Fibromyalgie FES
MS vereniging
Parkinson
Psoriasis vereniging Nederland
Scoliosevereniging
Spierziektenvereniging
Whiplash stichting

Partners
Praktijk Oefentherapie Cesar Geleen Contact Informatie Links
Valderenstraat 85a, 6163GD, Geleen info@cesargeleen.nl Partners Kwaliteitsregister
Frans Erenslaan 103a, 6164JG, Geleen 046 - 475 54 02 Patiëntenverenigingen Beroepsvereniging (VvOCM)
06 - 1313 65 41